o tem se lahko prepričate
Deutsch

Čistilne naprave za gospodinjstva

Čistilne naprave

Skladno z novo zakonodajo bodo do konca 2015 oz. 2017 morala imeti čistilno napravo vsa gospodinjstva, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje.

Biološka čistilna naprava je naložba za več deset let. Z njeno uporabo odpade priključitev na kanalizacijsko omrežje in vsi stroški, ki so s tem povezani. S čistilno napravo in ločenim zbiranjem ter odvajanjem padavinskih voda pa tudi ugodno vplivamo na okolje z zmanjšanjem onesnaženosti.

Nudimo vam:

- svetovanje
- dobavo
- vgradnjo

bioloških čistilnih naprav, greznic in ponikovalnic.

Pridobitev subvencije za malo čistilno napravo je možna in je odvisna od razpisov posameznih občin. Za vas lahko preverimo, če je na vašem območju možna pridobitev subvencije.


Deutsch

Pri odločanju o čistilni napravi pa je prav tako kot izbira kvalitetne čistilne naprave pomembna kvalitetna in strokovna vgradnja in priključitev le-te. Potrebno je pravilno pripraviti ležišče za napravo, zasipavanje naprave pa mora biti izvedeno s pravim materialom in utrjevano po slojih tako, da se doseže zadostna zbitost materialov. To je pomembno predvsem tam, kjer je čistilna naprava vgrajena na povozni površini in ne sme priti do posedanja in posledično do poškodovanja rezervoarja ali revizijskega jaška.

Deutsch

Uredimo tudi priklop naprav na kanalizacijsko omrežje, v ponikovalni sistem ali površinki vodotok.

Pri priključevanju padavinskih voda na isto kanalizacijsko omrežje ali ponikovalnico, se priklop meteorne vode izvede za čistilno napravo z izvedbo sifona na meteornem vodu. Preprečiti je potrebno uhajanje neprijetnih vonjav do kanalet ali jaškov za padavinsko vodo in žlebov ter preprečiti posledično korozijo le-teh.

Deutsch


Prikazujemo vam še nekaj fotografij vgradnje ČN podjetja Zagožen d.o.o.

Čistilna naprava

Postavitev cistilne naprave na pripravljeno posteljico

Napolnitev naprave z vodo

Čistilno napravo smo vam sposobni vgraditi in opraviti priklop ter vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela v samo 1 dnevu.

Zasip naprave

Planiranje zemlje okrog naprave

Reference